Sterowanie inteligentnymi domami. Zastosowanie technologii Zigbee

Konfrontacja technologi bezprzewodowych w oparciu o dostępne technologie kontroli inteligentnych budynków

Radosław Bruś - ISBN: 978-3-639-89222-2

Roztocze drapieżne wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Analiza wpływu parametrów siedliskowych na zgrupowania roztoczy Gamasina (Arachnida, Acari)

Gabriela Barczyk - ISBN: 978-3-639-89038-9

Psychologia zbiorowości w paradygmacie świata niepodzielonego

Wybór pism

Wioletta Bogumiła Aumer - ISBN: 978-3-639-89164-5

Obywatelka kultura - delegatka mas disco polo

Pół żartem, pół serio

Zdzisław Chmal - ISBN: 978-3-639-89226-0

Przegląd narzędzi Big Data do analizy rozproszonych danych o kliencie

Porównanie narzędzi Big Data do analizy rozproszonych danych o konsumencie w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach

Aleksandra Woźniak - ISBN: 978-3-639-89220-8

pre-teksty i kon-teksty

krótkie szkice z "socjologii obyczajów i komunikacji społecznej"

Krzysztof Łęcki - ISBN: 978-3-639-89221-5

Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej

Geneza, istota, ewolucja

Arkadiusz Kaczyńśki - ISBN: 978-3-639-89225-3

Od Bitcoina do Ethereum

Kryptowaluty...

Wojciech Nowakowski - ISBN: 978-3-639-89224-6

Rozwiązywanie dyskretyzacji zagadnień eliptycznych

Równoległe metody Dirichleta-Neumanna

Michał Bernardelli - ISBN: 978-3-639-89223-9