Rownania relatywitycznej teorii kwantowej w klasie dystrybucjii

Zagadnienie Cauchy regularne w sensie Hadamara

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89133-1

Joga w ponowoczesnym świecie

Analiza przyczyn popularności oraz cech współczesnej jogi

Rafał Kubik - ISBN: 978-3-639-89129-4

Habsburżanki na tronie polskim w narracji historycznej i literackiej

Trzy wieki panowania habsburskich królowych w Polsce

Katarzyna Gawor - ISBN: 978-3-639-89130-0

The Motif of Silence and Paralysis

The White Peacock and Lady Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence

Alicja Günther - ISBN: 978-3-639-89128-7

Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu

Ćwiczenia warsztatowe

Małgorzata Franc - ISBN: 978-3-639-89126-3

Iron smelting and blacksmiths' techniques in the Przeworsk culture

The case study of swords from the Oblin cemetery

Jannis Krug - ISBN: 978-3-639-89118-8

Oswajanie Odmienności Psychosomatycznej

11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych

Beata Borowska-Beszta - ISBN: 978-3-639-89114-0

Procesory czasu rzeczywistego w analizie sygnałów wibroakustycznych

Rekonfigurowalna architektura systemu obliczeniowego do diagnostyki wibroakustycznej

Mirosław Omieljanowicz - ISBN: 978-3-639-89104-1

Oksydacyjne roztwarzanie nanocząstek srebra

Wpływ właściwości powierzchniowych na przebieg procesu

Dawid Lupa, Magdalena Oćwieja - ISBN: 978-3-639-89081-5

Zrównoważony rozwój gmin

Model bezpośredniej kooperacji

Daniel Hurlak - ISBN: 978-3-639-89062-4