BioKernSprit. Synopaliwo z odpadów, drewna i węgla

Przyjazne dla klimatu wytwarzanie bezpiecznej energii jądrowej

Jochen Michels - ISBN: 978-620-2-44694-5

Wyzwania związane z interfejsem użytkownika

Systemów bankomatów bankowych w Nigerii

Felix Aguboshim - ISBN: 978-620-0-81231-5

Koncepcja fuzji i przejęć w nigeryjskiej branży bankowej

Studium przypadku UBA PLC, Oddział w Nasarawie

Bamshak Walben Dakyer - ISBN: 978-620-0-54765-1

Ewangelie Łukasza i Jana

Nauka Nowego Testamentu

Andrew Tikhomirov - ISBN: 978-620-0-81379-4

Ewangelie Mateusza i Marka

The Nauka Nowego Testamentu

Andrew Tikhomirov - ISBN: 978-620-0-81393-0

Astronomowie Świata Wschodniego

Znani uczeni islamscy

Ramiz Daniz - ISBN: 978-620-0-81343-5

Mechanizmy paraprobiotyki jako narzędzia

Do rozwiązywania krytycznych problemów zdrowotnych

Nditange Shigwedha, Li Jia - ISBN: 978-620-0-81354-1

Analiza porównawcza teologicznych i psychologicznych światopoglądów

Teologicznych i psychologicznych światopoglądów

David Crews - ISBN: 978-620-0-54164-2

Metafory i muszle w anatomii

Bułgarsko-angielskie badanie krzyżowo-językowe

Ivaylo Dagnev - ISBN: 978-620-0-54117-8