Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji

Przegląd teorii i badania empiryczne

Arkadiusz Mroczek - ISBN: 978-3-639-89177-5

Mikromatryce polimerowe do zamykania barwników fluorescencyjnych

od polimerów do nośników leków

Barbara Wysocka - ISBN: 978-3-639-89184-3

Stambuł kontra Turcja

Czy przyszłość Turcji należy do Stambułu?

Katarzyna Potocka - ISBN: 978-3-639-89187-4

Otrzymywanie polimerów przewodzących

Osadzanie na elektrodach modyfikowanych samoorganizującymi się monowarstwami tiolowymi

Maciej Mazur - ISBN: 978-3-639-89174-4

Baza Danych Ligandów Białek

LIGANDSdb

Damian Marchewka - ISBN: 978-3-639-89183-6

Systemy analityki biznesowej w chmurze obliczeniowej

Problemy funkcjonowania systemów analityki biznesowej w środowiskach rozproszonych

Tomasz Kozyra - ISBN: 978-3-639-89188-1

Elementy rytuału wisznuickiego w Bhagawata-puranie

Egzegeza nabożnego oddania (bhakti)

Andrzej Babkiewicz - ISBN: 978-3-639-89185-0

Badania strukturalne i elektrochemiczne glikozydów nitrofenylu

Synteza, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia NMR dla ciała stałego, woltamperometria cykliczna, chronokulometria

Tomasz Gubica - ISBN: 978-3-639-89189-8

Techniki eksploracji danych w prognozowaniu giełdy

Wykorzystanie technik opartych na wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcjach kryterialnych

Jerzy Krawczuk - ISBN: 978-3-639-89166-9

Przykładowe pytania na egzamin magisterski z matematyki

Repetytorium

Krzysztof Drachal - ISBN: 978-3-639-89122-5