Dyscypliny wywiadowcze

Zastosowanie, analiza, ocena

Jakub Sabała - ISBN: 978-3-639-89197-3

Paleta barw edukacji współczesnego człowieka (ucznia)

Studium analityczne

Włodzimierz Prokopiuk - ISBN: 978-3-639-89202-4

Konsolidacja francuskiego systemu bankowego:fuzja banków BNP i Paribas

Problematyka systemu finansowego

Krzysztof Spirzewski - ISBN: 978-3-639-89206-2

Ochrona praw mniejszości seksualnych w Afryce Subsaharyjskiej

Problemy osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych w krajach afrykańskich

Sabina Brakoniecka - ISBN: 978-3-639-89198-0

Kosmologia puraniczna

na podstawie fragmentów Bhagawata-purany

Andrzej Babkiewicz - ISBN: 978-3-639-89037-2

Zaburzenia dysjunktywne w kemach Regionu Łódzkiego

Metodyka badań i interpretacja uskoków w osadach nieskonsolidowanych

Marcin Jaskulski - ISBN: 978-3-639-89196-6

Wpływ kokainy na układ odpornościowy

Działanie i zagrożenia - obiektywnie o kokainie

Maciej M. Jankowski - ISBN: 978-3-639-89135-5

The vocabulary of the Polish and English language of science

as a teaching subject in higher education

Marcin Zielkiewicz - ISBN: 978-3-639-88990-1

Chemia bionieorganiczna nukleotydów i analogów amin biogennych

Reakcje kompleksowania w układach jonów miedzi(II) z analogami amin biogennych i nukleotydami

Grzegorz Krzyśko - ISBN: 978-3-639-89146-1

Droga Słowacji do strefy euro

Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne

Piotr Szyja - ISBN: 978-3-639-89191-1