Relacje zmysłowe w Kigiryamie

Leksykalne podejście pragmatyczne

Elizabeth Jumwa Munyaya, Yakobo Mutiti - ISBN: 978-620-0-54630-2

Spadkobiercy

Jorge Etcheverry - ISBN: 978-620-0-54719-4

Samopomoc zdrowotna w Niemczech Zachodnich i Wschodnich

Ugoda w związku z wysuwaniem i przyznawaniem roszczeń

Annette Mund - ISBN: 978-620-0-54387-5

Ożywienie przemysłów uprzemysławiających

się poprzez formułę joint venture. Modelowanie partnerstwa win-win

John Ekina Bongongo - ISBN: 978-620-0-54308-0

Oprogramowanie open source: Idealizm, pragmatyzm czy strategia?

Studium przypadku deweloperów jądra Linuksa w dużych firmach informatycznych

Urs Lerch - ISBN: 978-620-0-54353-0

Nie skończyłem z Bogiem

Śledzenie nieznanego

Harald Ihmig - ISBN: 978-620-0-54382-0

Zastosowanie eksploracji danych

poprawa wyników oceny

Hamza Saad - ISBN: 978-620-2-44666-2

Prototypowa analiza sprawozdania finansowego

indyjskich przedsiębiorstw petrochemicznych

S. P. Manicka Vasugi - ISBN: 978-620-2-44667-9

Mikrokredyty rolnicze Projekty na rzecz ograniczania ubóstwa

Studium przypadku The Marrambajane in Kind Project w dzielnicy Chókwé w Mozambiku

Alcino das Felicidades Fabião - ISBN: 978-620-0-54398-1