Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu

Ćwiczenia warsztatowe

Małgorzata Franc - ISBN: 978-3-639-89126-3

Iron smelting and blacksmiths' techniques in the Przeworsk culture

The case study of swords from the Oblin cemetery

Jannis Krug - ISBN: 978-3-639-89118-8

Oswajanie Odmienności Psychosomatycznej

11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych

Beata Borowska-Beszta - ISBN: 978-3-639-89114-0

Procesory czasu rzeczywistego w analizie sygnałów wibroakustycznych

Rekonfigurowalna architektura systemu obliczeniowego do diagnostyki wibroakustycznej

Mirosław Omieljanowicz - ISBN: 978-3-639-89104-1

Oksydacyjne roztwarzanie nanocząstek srebra

Wpływ właściwości powierzchniowych na przebieg procesu

Dawid Lupa, Magdalena Oćwieja - ISBN: 978-3-639-89081-5

Zrównoważony rozwój gmin

Model bezpośredniej kooperacji

Daniel Hurlak - ISBN: 978-3-639-89062-4

Granice związania państw członkowskich unijnymi prawami podstawowymi

w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artur Szmigielski - ISBN: 978-3-639-89103-4

Teoria integracji pojęciowej w gramatyce

Wybrane zjawiska składniowe

Anna Kamińska - ISBN: 978-3-639-89005-1

Obraz matki w literaturze polskiej na przestrzeni epok

Próba porównania

Monika Matczak - ISBN: 978-3-639-89045-7

Ekspertyzy szaty roślinnej - wybrane przykłady

Tereny miejskie i wiejskie

Beata Fornal-Pieniak - ISBN: 978-3-639-88989-5