Nienadzorowane mechanizmy zarządcze w środowisku wirtualizatora KVM

Zarządzanie maszynami wirtualnymi

Kamil Szczygieł, Krzysztof Bielawski - ISBN: 978-620-2-44601-3

Grzeczność w polskiej komunikacji językowej

Studium opisowo-normatywne

Małgorzata Marcjanik - ISBN: 978-3-639-89064-8

Partycypacja Kobiet w Przepowiadaniu Słowa Bożego

Kobiety w Kościele

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-620-2-44600-6

Komunikacja w organizacjach

Teoria i praktyka

Justyna Alnajjar - ISBN: 978-3-639-89153-9

Geometryzacja i unifikacja a holizm

Esej z fiozofii fizyki

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89151-5

Nadwozia Samochodowe

Teoria i projektowanie

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89143-0

Wątki Religijne i Moralne w Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Człowiek poszukujący Boga

Jacek Żaczek - ISBN: 978-3-639-89142-3

Zachowanie zmodyfikowanych cząstek polistyrenowych w polu elektrycznym

Wpływ chemicznej modyfikacji mikro- cząstek polistyrenowych na ich zdolność do samoorganizacji w polu elektrycznym

Jarosław Wojciechowski - ISBN: 978-3-639-89141-6

Wykorzystanie inaktywowanych bakterii S. aureus

jako potencjalnych nośników leków antynowotworowych

Marta Kwiatkowska - ISBN: 978-3-639-89137-9