Kroki w kierunku demokracji: 3-osobowa racjonalność

Podejście win-win-win papakonstantinidis - zbiór literatury

Leonidas Papakonstantinidis - ISBN: 978-620-0-81430-2

Osteoarthritis i zarządzanie przez Ayurvedę

Bishnu Prasad Sarma - ISBN: 978-620-0-54745-3

Leczenie zaburzeń związanych ze stresem pourazowym

I zalecenia polityczne

Dr. Steven G. Koven - ISBN: 978-620-2-44761-4

Pomoc zagraniczna, inwestycje publiczne i poziom ubóstwa

Dowody z SSA

Alimi Ahmed - ISBN: 978-620-0-54462-9

Potrzeby inżynierii środowiska

Problemy i rozwiązania

Kaveh Ostad-Ali-Askari, Hossein Talebmorad, Zahra Majidifar - ISBN: 978-620-0-81081-6

BioKernSprit. Synopaliwo z odpadów, drewna i węgla

Przyjazne dla klimatu wytwarzanie bezpiecznej energii jądrowej

Jochen Michels - ISBN: 978-620-2-44694-5

Wyzwania związane z interfejsem użytkownika

Systemów bankomatów bankowych w Nigerii

Felix Aguboshim - ISBN: 978-620-0-81231-5

Koncepcja fuzji i przejęć w nigeryjskiej branży bankowej

Studium przypadku UBA PLC, Oddział w Nasarawie

Bamshak Walben Dakyer - ISBN: 978-620-0-54765-1

Ewangelie Łukasza i Jana

Nauka Nowego Testamentu

Andrew Tikhomirov - ISBN: 978-620-0-81379-4