Mechanizm uaktywniania roli przywódczej

Nawal Boualleg - ISBN: 978-620-0-54296-0

Postrzeganie personelu

W zakresie zarządzania bez papierowej formy dokumentów

Anita Bans-Akutey - ISBN: 978-620-0-54304-2

Mapowanie i planowanie otwartych terenów zielonych

dla granic miasta Dublin

Anurag Saha - ISBN: 978-620-0-54263-2

Polimerazy DNA do leczenia pacjentów

ze stwardnieniem rozsianym

Sherif Salah - ISBN: 978-620-2-44755-3

Współpraca Kaukaz Południowy-NATO

Khayal Iskandarov - ISBN: 978-620-0-54748-4

Zwiększanie zdolności siły roboczej

Perspektywy mieszania na dziś

JohnBaptist Kamushaga - ISBN: 978-620-0-54752-1

Wpływ programu wsparcia dla rolników na dywersyfikację upraw

wśród drobnych rolników w Zambii. Studium przypadku obozu rolniczego Nega-nega

Darlington Arnold Mangaba - ISBN: 978-620-0-54823-8

Fantastyczny gawędziarz

Powieść

José Ángel Ordiz Llaneza - ISBN: 978-620-2-44787-4

Ciemne Serce. Księga Pierwsza

Amin Ebrahimi - ISBN: 978-620-2-44791-1