Tradycje humboldowskie w niemieckiej filozofii języka

XVIII-XX w.

Oleg A. Radchenko - ISBN: 978-620-0-81248-3

Uproszczona chemia organiczna dla studentów studiów wyższych

Augustine Ikhueoya Airaodion - ISBN: 978-620-0-80960-5

Zarządzanie stresem

Personel ratownictwa przedszpitalnego

Masoumeh Rezaei - ISBN: 978-620-0-54786-6

Mikrofalowe nośniki i struktury akustyczne

Vesselin Strashilov - ISBN: 978-620-0-54374-5

Analiza Satysfakcji Turystycznej

Studium przypadku okręgu Ardabil

Dr. Maryam Bayati Khatibi, Robab Naghizadeh - ISBN: 978-620-0-54819-1

ESL VOCABULARY LEARNING STRATEGIES

What every teacher and student should know

Adam Windak - ISBN: 978-620-2-44614-3

Podstawy cyfrowego projektowania logicznego

Uwagi do wykładu

Langtone Shumba, Nchimunya Chaamwe - ISBN: 978-620-0-81103-5

Zaawansowana inżynieria środowiska (III)

Kaveh Ostad-Ali-Askari, Naimeh Rahimi, Hossein Talebmorad - ISBN: 978-620-0-81191-2