O uczniu koncentrującym się na nauczaniu matematyki

z algebrą komputerową. Badanie empiryczne na temat wprowadzenia CAS w szkołach w Turyngii

Matthias Müller - ISBN: 978-620-2-44619-8

Konflikty na Kaukazie i inicjatywy pokojowe

Rozwiązania konfliktów

Birol Yilmaz - ISBN: 978-620-2-44616-7

Człowiek/kosmos: Tradycja tantryzmu kontra nowoczesność

Filozofia i praktyka obserwacji obserwowanego obserwatora

Manuela Maria Uma von Pozvek, Wolfgang Stengel - ISBN: 978-620-2-44615-0

Skuteczność receptora opioidowego

w warunkach normalnych i patologicznych

Baled Ibrahim N. Khalefa - ISBN: 978-620-2-44617-4

Mechanizm procesu skrawania w opisie mezoskopowym

Grzegorz Chruścielski - ISBN: 978-3-639-89069-3

Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych

Ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej

Marta Bieszk - ISBN: 978-620-2-44606-8

Protection of the image as a personal right on social networks

Protection of the image on social media in Polish law

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-620-2-44607-5

Zbiór Socjologiczny

Essais, Bricolage, Tłumaczenie

Marcin Gacek - ISBN: 978-620-2-44605-1

Region kultury

Stanisława Bieniasza bycie "u siebie"

Paweł Ćwikła - ISBN: 978-620-2-44603-7

Wpływ warunków środowiskowych na występowanie ślimaków w Nidzie

Katedra Hydrobiologii Uniwersytet Śląski

Anna Cieplok, Małgorzata Strzelec - ISBN: 978-620-2-44602-0