Komunikacja w organizacjach

Teoria i praktyka

Justyna Alnajjar - ISBN: 978-3-639-89153-9

Geometryzacja i unifikacja a holizm

Esej z fiozofii fizyki

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89151-5

Nadwozia Samochodowe

Teoria i projektowanie

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89143-0

Wątki Religijne i Moralne w Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Człowiek poszukujący Boga

Jacek Żaczek - ISBN: 978-3-639-89142-3

Zachowanie zmodyfikowanych cząstek polistyrenowych w polu elektrycznym

Wpływ chemicznej modyfikacji mikro- cząstek polistyrenowych na ich zdolność do samoorganizacji w polu elektrycznym

Jarosław Wojciechowski - ISBN: 978-3-639-89141-6

Wykorzystanie inaktywowanych bakterii S. aureus

jako potencjalnych nośników leków antynowotworowych

Marta Kwiatkowska - ISBN: 978-3-639-89137-9

Rownania relatywitycznej teorii kwantowej w klasie dystrybucjii

Zagadnienie Cauchy regularne w sensie Hadamara

Marek Kalinowski - ISBN: 978-3-639-89133-1

Joga w ponowoczesnym świecie

Analiza przyczyn popularności oraz cech współczesnej jogi

Rafał Kubik - ISBN: 978-3-639-89129-4

Habsburżanki na tronie polskim w narracji historycznej i literackiej

Trzy wieki panowania habsburskich królowych w Polsce

Katarzyna Gawor - ISBN: 978-3-639-89130-0

The Motif of Silence and Paralysis

The White Peacock and Lady Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence

Alicja Günther - ISBN: 978-3-639-89128-7