Kosmologia puraniczna

na podstawie fragmentów Bhagawata-purany

Andrzej Babkiewicz - ISBN: 978-3-639-89037-2

Zaburzenia dysjunktywne w kemach Regionu Łódzkiego

Metodyka badań i interpretacja uskoków w osadach nieskonsolidowanych

Marcin Jaskulski - ISBN: 978-3-639-89196-6

Wpływ kokainy na układ odpornościowy

Działanie i zagrożenia - obiektywnie o kokainie

Maciej M. Jankowski - ISBN: 978-3-639-89135-5

The vocabulary of the Polish and English language of science

as a teaching subject in higher education

Marcin Zielkiewicz - ISBN: 978-3-639-88990-1

Chemia bionieorganiczna nukleotydów i analogów amin biogennych

Reakcje kompleksowania w układach jonów miedzi(II) z analogami amin biogennych i nukleotydami

Grzegorz Krzyśko - ISBN: 978-3-639-89146-1

Droga Słowacji do strefy euro

Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne

Piotr Szyja - ISBN: 978-3-639-89191-1

Jak łatwiej nauczyć się kolejnego języka

Wpływ języka ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3)

Nora Orłowska - ISBN: 978-3-639-89190-4

New acid-base crystalline complexes with second harmonic generation

Structural and vibrational (infrared spectroscopic and Raman spectroscopic) characterisation of NLO materials

Mariusz Marchewka - ISBN: 978-3-639-89148-5

Nie tylko langusta na palmie

Ikonografia mozaik posadzkowych północnej sali bazyliki wczesnochrześcijańskiej w Akwilei

Magdalena Dziaczkowska - ISBN: 978-3-639-89117-1

Podmiotowość młodzieży w sferze publicznej

Młodzież jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego

Sara Makuła - ISBN: 978-3-639-89162-1