Relacje

Celia Gevartoski - ISBN: 978-620-2-44804-8

Laali

Podróż kobiety w poszukiwaniu transcendentalnej miłości

Kshitiz Gaur - ISBN: 978-620-2-44756-0

Przeciwko zegarowi

Paul Davis, sezon pierwszy

Javier Gutiérrez, Fénix Hebrón - ISBN: 978-620-2-44741-6

"Elip-Marc" Działalność edukacyjna

aby ulepszyć studenckie rozumowanie matematyczne

Wisulah Titah Ulya - ISBN: 978-620-2-44720-1

Wiara - osobiste doświadczenie

Christian Lorenz - ISBN: 978-620-2-44859-8

Kościół jest tylko wtedy, gdy jest tam dla innych

Ecclesiology Dietricha Bonhoeffera

Meike Rieckmann-Berkenbrock - ISBN: 978-620-2-44860-4

Alchemia

Historia i niebezpieczeństwa związane z nauczaniem hermetycznym

Konrad Ludwig - ISBN: 978-620-0-54095-9

Innowacje technologiczne

Zintegrowane ramy tworzenia potencjału dla krajów o niskich dochodach

Siaka Coulibaly - ISBN: 978-620-2-44792-8

Współdziałanie Energy Towers z otoczeniem

Itzhak Merksamer - ISBN: 978-620-2-44783-6

Zaniedbane rośliny strączkowe

Wzorce konsumpcji, jakość białka i zagrożenia

Isaac Williams Ofosu - ISBN: 978-620-0-81792-1