Jednostka, rodzina, społeczeństwo

Skutki zagranicznych migracji zarobkowych Polaków w latach 2004 - 2007

Aneta Rolińska - ISBN: 978-3-639-89213-0

Implikacje teologalnych cnót w życiu Pier Giorgio Frassatiego

Życie i działalność Pier Giorgio Frassatiego na podstawie Jego ,,Listów"

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-3-639-89214-7

Doświadczenia wojenne w narracjach Z. Nałkowskiej i M.Dąbrowskiej

Próba porównania

Marzena Zdrojewska-Malec - ISBN: 978-3-639-89207-9

Syjamskie Bliźnięta Minionych Cywilizacji

Krótka historia o zakurzonych figurkach

Joanna Pyrgies - ISBN: 978-3-639-89212-3

Prosument – Prosumpcja – Prosumeryzm

Ekonomiczne oraz społeczne korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe)

Tomasz Szymusiak - ISBN: 978-3-639-89210-9

Spółdzielnia Europejska

potencjał transgranicznej formy gospodarczej

Robert Pakla - ISBN: 978-3-639-89211-6

Wpływ Treningu Regulacji Emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy nr 1 H01F 047 30

Jerzy Korzewski - ISBN: 978-3-639-89156-0

Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych

w kształtowaniu zwartych układów urbanistycznych

Tomasz Bradecki - ISBN: 978-3-639-89181-2

Problematyka kobieca na łamach ,,Bluszczu"

analiza treści

Aneta Rolińska - ISBN: 978-3-639-89208-6

Jan Paweł II i jego wpływ na rozwój turystyki religijno-pielgrzymkowej

Prezentacja wyników badań naukowych, dotyczących wpływu papieża-Polaka na ruch religijno-pielgrzymkowy w Małopolsce

Joanna Żelazny - ISBN: 978-3-639-89205-5