Blogi o modzie

Koniec dyktatury projektantów

Klaudia Klimek - ISBN: 978-3-639-88997-0

Kuszące punkciki

czyli programy lojalnościowe a codzienne wybory zakupowe Polaków

Małgorzata Ciuba - ISBN: 978-3-639-88995-6

Transnacjonalizm

Polscy migranci w obliczu zagrożeń i możliwości jakie stwarzają rynki pracy Zjednoczonej Europy po 2004 roku

Tomasz Ilnicki - ISBN: 978-3-639-88998-7

Sytuacja życiowa bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Na przykładzie powiatu brzeskiego

Karolina Turbasa - ISBN: 978-3-639-89006-8

Peptidomimetyczne bloki konstrukcyjne

dla syntetycznych ligandów RNA

Sven Breitung - ISBN: 978-620-2-44656-3

Psychologia profesjonalnej komunikacji prawnej

Podręcznik szkoleniowy

Vladimir Avramtsev - ISBN: 978-620-2-44811-6

Symulacja numeryczna procesów korozyjnych w gorących metalach

i poddany obróbce ciśnieniowej

Wilfred Mukora - ISBN: 978-620-2-44820-8