Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną na przykładzie powiatu mieleckiego

Aleksandra Rachwał - ISBN: 978-3-639-89034-1

Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Liliana Drewnicka - ISBN: 978-3-639-89028-0

Leasing w Polsce

Ujęcie finansowe, podatkowe i rachunkowe

Tomasz Niwiński - ISBN: 978-3-639-88996-3

Sztuczna inteligencja i systemy agentowe w grach komputerowych

Czyli jak stworzyć inteligentną grę w domu

Michał Wrzeszcz - ISBN: 978-3-639-89015-0

Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior

w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło

Adam Piasecki, Włodzimierz Marszelewski - ISBN: 978-3-639-89011-2

Wpływ amputacji kończyny dolnej na wydolność fizyczną pacjenta

Ocena wydatku energetycznego u pacjentów z protezą uda zależnie od stopnia mobilności i typu protezy

Jakub Bensch - ISBN: 978-3-639-89029-7

Relacje zawodowe a prywatne między lekarzami a pielęgniarkami

Na przykładzie Oddziału Diagnostycznego w Krakowie

Ewa Silczuk - ISBN: 978-3-639-89019-8

Choroba psychiczna jako stygmat

Percepcja osób chorych psychicznie oraz postawy wobec nich

Magdalena Niesterczuk - ISBN: 978-3-639-89031-0

Kim nie jesteśmy?

Tożsamość narodowa Estończyków pokolenia transformacji

Emilia Pawłusz - ISBN: 978-3-639-89027-3

Controlling marketingowy a controlling strategiczny

Istota i funkcje controllingu marketingowego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Dariusz Adrianowski - ISBN: 978-3-639-89032-7