Ligandy ciekłokrystaliczne, a samoorganizacja nanocząstek złota

Synteza prętopodobnych ligandów ciekłokrystalicznych i badanie ich wpływu na samoorganizację nanocząstek złota

Monika Góra - ISBN: 978-3-639-89065-5

Przekształcenia obiektów górniczych w obiekty geoturystyczne

Na przykładzie Górnego Śląska

Tomasz Miller - ISBN: 978-3-639-89066-2

Dopuszczalne granice kontrowersji w reklamie

Porównanie skuteczności reklamy kontrowersyjnej i zakazanej - badanie na grupie prawników

Michał Sierpiński - ISBN: 978-3-639-89056-3

Rozwój kompetencji międzykulturowych

Międzynarodowe projekty studentów

Katarzyna Izak - ISBN: 978-3-639-89021-1

Polimery biodegradowalne

Badania ich rozkładu w warunkach naturalnych

Justyna Pawlonka - ISBN: 978-3-639-89047-1

Nowe owoce egzotyczne

Charakterystyka żywieniowa i towaroznawcza nowych owoców egzotycznych na polskim rynku

Joanna Hryszkiewicz - ISBN: 978-3-639-89042-6

Czy nieetyczna reklama sprzedaje?

Porównanie oddziaływania szokujących i neutralnych komunikatów reklamowych na odbiorcę

Anna Saramak - ISBN: 978-3-639-89001-3

Tajemnica bankowa w świetle prawa polskiego i państw europejskich

Wybrane zagadnienia

Mateusz Adamski - ISBN: 978-3-639-89057-0

Non omnis moriar

Świadoma donacja ciała wyrazem ludzkiego altruizmu

Zofia Oyrzanowska - ISBN: 978-3-639-89044-0

Śledzenie wzroku za pomocą kamery internetowej

System rozpoznawania i aktywnego śledzenia oczu użytkownika komputera za pośrednictwem kamery internetowej

Szymon Deja - ISBN: 978-3-639-89004-4