Estetyka męskich wizerunków

obraz Spartiatów w filmie "300" w reż. Zacka Snydera

Ewa Pasternak-Kapera - ISBN: 978-3-639-89072-3

Świat = camera lucida czy camera obscura?

Fotografia w najnowszej poezji polskiej

Aleksandra Karmowska-Grabarczyk - ISBN: 978-3-639-89058-7

Czy pieniądze służą tylko do płacenia?

socjologiczne spojrzenie na pieniądz

Karolina Czamara - ISBN: 978-3-639-89082-2

Świadomość zagrożenia cyberterroryzmem - studium przypadku Polski

Cyberpolitologia - badanie polityki w Internecie

Agnieszka Maksimowicz - ISBN: 978-3-639-89061-7

Stwardnienie rozsiane

Aspekty biologiczne, psychologiczne i społeczne

Kamila Turska - ISBN: 978-3-639-89088-4

Niepełnosprawni w codziennej egzystencji

Ocena sytuacji społecznej osób z paraplegią rdzeniową

Małgorzata Wierzchowska - ISBN: 978-3-639-89046-4

Kobiety w nauce

Bariery rozwoju naukowego na wybranych przykładach

Ewelina Taratuta - ISBN: 978-3-639-89085-3

Audiotele: środki wpływu na odbiorcę

Analiza wybranych programów telewizyjnych pod kątem użycia w nich metod perswazyjnych i manipulacyjnych

Iga Młynarczyk - ISBN: 978-3-639-89022-8

Zapamiętana wolność Pojęcie "wolności" jako wyraz pamięci politycznej

Na podstawie badań kultury staropolskiej

Dorota Halina Kutyła - ISBN: 978-3-639-89067-9

Analiza efektywności inwestycyjnej OFE w latach 2004-2010

Z wykorzystaniem teorii portfelowej

Bartosz Wasilewski - ISBN: 978-3-639-89077-8