Systemy elektronicznych recept

w kontekście społeczno – ekonomicznych korzyści oraz czynników warunkujących wdrożenie

Dorota Leonarda Pamięta - ISBN: 978-3-639-89000-6

Obraz Drugiej Rzeczpospolitej w "Pamiętnikach" Hermana Liebermana

Wspomnienia polskiego socjalisty

Adam Stanisław Czartoryski - ISBN: 978-3-639-89018-1

Społeczne reprezentacje kryzysu finansowego w prasie polskiej

na przykładzie Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej

Karolina Bury - ISBN: 978-3-639-89017-4

50 + VAT - osoby po 50. roku życia w społeczeństwie postnowoczesnym

Praca badawcza

Elżbieta Cwynar-Budzińska - ISBN: 978-3-639-89003-7

Blogi o modzie

Koniec dyktatury projektantów

Klaudia Klimek - ISBN: 978-3-639-88997-0

Kuszące punkciki

czyli programy lojalnościowe a codzienne wybory zakupowe Polaków

Małgorzata Ciuba - ISBN: 978-3-639-88995-6

Transnacjonalizm

Polscy migranci w obliczu zagrożeń i możliwości jakie stwarzają rynki pracy Zjednoczonej Europy po 2004 roku

Tomasz Ilnicki - ISBN: 978-3-639-88998-7

Sytuacja życiowa bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Na przykładzie powiatu brzeskiego

Karolina Turbasa - ISBN: 978-3-639-89006-8