Świadomość mityczna w sztuce

O sztuce, religijności i sacrum

Dagmara Gąska - ISBN: 978-3-639-89050-1

"Biała strona" Mallarmégo i "ciemność mowy" Norwida

O realizacjach językowych dwóch pokrewnych koncepcji poezji nowoczesnej

Karolina Górniak - ISBN: 978-3-639-89048-8

Skalowanie komory transmisyjnej

monografia

Grzegorz Czachorowski - ISBN: 978-3-639-89049-5

Pseudomonas aeruginosa jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych

Mechanizmy oporności na karbapenemy oraz zastosowanie metod fenotypowych w wykrywaniu metalo-beta-laktamaz

Karolina Umięcka - ISBN: 978-3-639-89016-7

Monitorowanie położenia z użyciem telefonu i odbiornika GPS

Oprogramowanie do monitorowania położenia obiektów

Rafał Szyja - ISBN: 978-3-639-89039-6

Metody badań odpadów komunalnych w praktyce

Charakterystyka ilościowa i jakościowa

Artur Łagód - ISBN: 978-3-639-89043-3

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

w latach 2004-2011

Emilia Bielenia - ISBN: 978-3-639-89035-8

Bezpieczeństwo za cenę wolności

Analiza wybranych aspektów zachowań wyborczych Polaków po roku 1989

Aleksandra Gruszczyk - ISBN: 978-3-639-89036-5

Tożsamość kulturowa a polska rzeczywistość w "supermarkecie kultury”

Tożsamość kulturowa w erze kultury masowej. Jak odnaleźć siebie w "supermarkecie kultury"

Dina de Białynia Woycikiewicz - ISBN: 978-3-639-89020-4

Stosunek kobiet do regulacji poczęć, a nauka Kościoła Katolickiego

Studium opinii mieszkanek Krakowa

Magdalena Bielatowicz - ISBN: 978-3-639-89010-5