Choroba psychiczna jako stygmat

Percepcja osób chorych psychicznie oraz postawy wobec nich

Magdalena Niesterczuk - ISBN: 978-3-639-89031-0

Kim nie jesteśmy?

Tożsamość narodowa Estończyków pokolenia transformacji

Emilia Pawłusz - ISBN: 978-3-639-89027-3

Controlling marketingowy a controlling strategiczny

Istota i funkcje controllingu marketingowego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Dariusz Adrianowski - ISBN: 978-3-639-89032-7

Wybrane techniki integrowania ontologii

Zarządzanie wiedzą poprzez wykorzystanie ontologii

Marcin Pietroń - ISBN: 978-3-639-89007-5

Efektywność rynku aplikacji mobilnych

Rozwój, charakterystyka i sposoby dołączenia do rynku aplikacji mobilnych

Bartłomiej Głowacki - ISBN: 978-3-639-88993-2

Systemy elektronicznych recept

w kontekście społeczno – ekonomicznych korzyści oraz czynników warunkujących wdrożenie

Dorota Leonarda Pamięta - ISBN: 978-3-639-89000-6

Obraz Drugiej Rzeczpospolitej w "Pamiętnikach" Hermana Liebermana

Wspomnienia polskiego socjalisty

Adam Stanisław Czartoryski - ISBN: 978-3-639-89018-1

Społeczne reprezentacje kryzysu finansowego w prasie polskiej

na przykładzie Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej

Karolina Bury - ISBN: 978-3-639-89017-4

50 + VAT - osoby po 50. roku życia w społeczeństwie postnowoczesnym

Praca badawcza

Elżbieta Cwynar-Budzińska - ISBN: 978-3-639-89003-7