Alfons Paschilke ludowy rzeźbiarz Kociewia

Życie i twórczość

Izabela Czogała - ISBN: 978-3-639-89115-7

Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych

Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne

Grzegorz Kęsik - ISBN: 978-3-639-89030-3

Teatralne interpretacje dzieł Witolda Gombrowicza

Wybrane spektakle Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego

Dominika Sibiga - ISBN: 978-3-639-89110-2

Wizerunek wybranych teatrów warszawskich a ich strony internetowe

Teatr Polski, Teatr Powszechny, Teatr Żydowski, Teatr Kamienica, Teatr 6. piętro

Agata Więckowska - ISBN: 978-3-639-89008-2

Teatroterapia

Teatr jako metoda terapeutyczna

Patrycja Bartoszak - ISBN: 978-3-639-89109-6

Dynamika kwantowo-klasyczna

Teoria dekoherencji, modele, implementacje

Marcin Sobieraj - ISBN: 978-3-639-88992-5

Nordic Walking

Ocena prawidłowości techniki chodu

Kamila Arndt - ISBN: 978-3-639-89054-9

Przyczyny przestępczości kobiet objętych izolacją więzienną

Analiza wyników badań własnych

Urszula Nowak - ISBN: 978-3-639-89108-9

Karol Dickens w USA

Obraz Stanów Zjednoczonych w świetle relacji pisarza

Paulina Sołuba - ISBN: 978-3-639-89092-1

Bukolika XI Petrarki

Wstęp, przekład i komentarz

Anna Madejska - ISBN: 978-3-639-89105-8