Mechanizm procesu skrawania w opisie mezoskopowym

Grzegorz Chruścielski - ISBN: 978-3-639-89069-3

Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych

Ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej

Marta Bieszk - ISBN: 978-620-2-44606-8

Protection of the image as a personal right on social networks

Protection of the image on social media in Polish law

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-620-2-44607-5

Zbiór Socjologiczny

Essais, Bricolage, Tłumaczenie

Marcin Gacek - ISBN: 978-620-2-44605-1

Region kultury

Stanisława Bieniasza bycie "u siebie"

Paweł Ćwikła - ISBN: 978-620-2-44603-7

Wpływ warunków środowiskowych na występowanie ślimaków w Nidzie

Katedra Hydrobiologii Uniwersytet Śląski

Anna Cieplok, Małgorzata Strzelec - ISBN: 978-620-2-44602-0

Nienadzorowane mechanizmy zarządcze w środowisku wirtualizatora KVM

Zarządzanie maszynami wirtualnymi

Kamil Szczygieł, Krzysztof Bielawski - ISBN: 978-620-2-44601-3

Grzeczność w polskiej komunikacji językowej

Studium opisowo-normatywne

Małgorzata Marcjanik - ISBN: 978-3-639-89064-8

Partycypacja Kobiet w Przepowiadaniu Słowa Bożego

Kobiety w Kościele

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-620-2-44600-6