Badania operacyjne i systemowe w edukacji

Modelowanie za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Aneta Anna Wiktorzak - ISBN: 978-3-639-89218-5

Ochrona wizerunku osoby fizycznej

Studia z prawa cywilnego i prawa autorskiego

Kamila Czerniszewska - ISBN: 978-3-639-89090-7

Kreatywność w biznesie

Czyli jak rozwijać twórczy potencjał przedsiębiorców w zakresie ich współpracy z naukowcami?

Beata Kunat, Joanna Robaczewska - ISBN: 978-3-639-89217-8

Warunki życia i polityka społeczna ze środków UE w łódzkich gminach

w latach 2008-2012

Kamil Kruszyński - ISBN: 978-3-639-89203-1

Modyfikacja mikrosfer do terapii celowanej

Przyłączanie związków chemicznych do mikrosfer polimerowych

Pamela Krug - ISBN: 978-3-639-89195-9

Idea Wielokulturowości

Tradycja Rzeczypospolitej a Doświadczenia Obecne

Jacenty Siewierski - ISBN: 978-3-639-89080-8

Jednostka, rodzina, społeczeństwo

Skutki zagranicznych migracji zarobkowych Polaków w latach 2004 - 2007

Aneta Rolińska - ISBN: 978-3-639-89213-0

Implikacje teologalnych cnót w życiu Pier Giorgio Frassatiego

Życie i działalność Pier Giorgio Frassatiego na podstawie Jego ,,Listów"

Grzegorz Marciniak - ISBN: 978-3-639-89214-7

Doświadczenia wojenne w narracjach Z. Nałkowskiej i M.Dąbrowskiej

Próba porównania

Marzena Zdrojewska-Malec - ISBN: 978-3-639-89207-9

Syjamskie Bliźnięta Minionych Cywilizacji

Krótka historia o zakurzonych figurkach

Joanna Pyrgies - ISBN: 978-3-639-89212-3