Granice związania państw członkowskich unijnymi prawami podstawowymi

w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artur Szmigielski - ISBN: 978-3-639-89103-4

Teoria integracji pojęciowej w gramatyce

Wybrane zjawiska składniowe

Anna Kamińska - ISBN: 978-3-639-89005-1

Obraz matki w literaturze polskiej na przestrzeni epok

Próba porównania

Monika Matczak - ISBN: 978-3-639-89045-7

Ekspertyzy szaty roślinnej - wybrane przykłady

Tereny miejskie i wiejskie

Beata Fornal-Pieniak - ISBN: 978-3-639-88989-5

Sterowanie inteligentnymi domami. Zastosowanie technologii Zigbee

Konfrontacja technologi bezprzewodowych w oparciu o dostępne technologie kontroli inteligentnych budynków

Radosław Bruś - ISBN: 978-3-639-89222-2

Roztocze drapieżne wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Analiza wpływu parametrów siedliskowych na zgrupowania roztoczy Gamasina (Arachnida, Acari)

Gabriela Barczyk - ISBN: 978-3-639-89038-9

Psychologia zbiorowości w paradygmacie świata niepodzielonego

Wybór pism

Wioletta Bogumiła Aumer - ISBN: 978-3-639-89164-5

Obywatelka kultura - delegatka mas disco polo

Pół żartem, pół serio

Zdzisław Chmal - ISBN: 978-3-639-89226-0

Przegląd narzędzi Big Data do analizy rozproszonych danych o kliencie

Porównanie narzędzi Big Data do analizy rozproszonych danych o konsumencie w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach

Aleksandra Woźniak - ISBN: 978-3-639-89220-8