Nowe materiały polimerowe dla potrzeb biomedycznych

Uwalnianie i neutralizacja substancji aktywnych

Karolina Zazakowny - ISBN: 978-3-639-89161-4

Redukcja szumu w sygnale mowy

Optymalizacja psychoakustyczna metod wag widmowych i podprzestrzeni sygnału

Adam Borowicz - ISBN: 978-3-639-89171-3

Rozpoznawanie molekularne metodami spektroskopii ramanowskiej

Enancjomery α-aminokwasów i SERS (powierzchniowo wzmocnione rozproszenie ramanowskie)

Marek Graff - ISBN: 978-3-639-89180-5

Kraina emocji i wartości

Słowo, dźwięk i obraz w edukacji dziecka

Jerzy Dyląg, Maria Guśpiel - ISBN: 978-3-639-89186-7

Rozwój rynku kapitałowego w polsce na przykładzie gpw w Warszawie

Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1990 - 2011

Tomasz Jaśkiewicz - ISBN: 978-3-639-89112-6

Współzależność pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym

Przykład wybranych krajów europejskich

Małgorzata Pink - ISBN: 978-3-639-89173-7

Analiza wektorowa pola magnetycznego niskich częstotliwości

Ekstremalnie niskie częstotliwości

Rafał Najman - ISBN: 978-3-639-89182-9

Monosaccharides and disaccharides for organometallic catalysis

Use of monosaccharides and disaccharides as precursors of ligands for enantioselective organometallic catalysis

Katarzyna Szwaczko - ISBN: 978-3-639-89154-6

Podstawowe zasady dotyczące humanizacji ekonomii

odnaleźć ludzki pierwiastek

Jean Ekwa - ISBN: 978-3-639-89172-0

Uwydatnienie sygnału mowy w obecności zakłóceń

Zastosowanie modelu psychoakustycznego do kontroli zakłóceń akustycznych w urządzeniach głośnomówiących

Krzysztof Bielawski - ISBN: 978-3-639-89178-2