Jak łatwiej nauczyć się kolejnego języka

Wpływ języka ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3)

Nora Orłowska - ISBN: 978-3-639-89190-4

New acid-base crystalline complexes with second harmonic generation

Structural and vibrational (infrared spectroscopic and Raman spectroscopic) characterisation of NLO materials

Mariusz Marchewka - ISBN: 978-3-639-89148-5

Nie tylko langusta na palmie

Ikonografia mozaik posadzkowych północnej sali bazyliki wczesnochrześcijańskiej w Akwilei

Magdalena Dziaczkowska - ISBN: 978-3-639-89117-1

Podmiotowość młodzieży w sferze publicznej

Młodzież jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego

Sara Makuła - ISBN: 978-3-639-89162-1

Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji

Przegląd teorii i badania empiryczne

Arkadiusz Mroczek - ISBN: 978-3-639-89177-5

Mikromatryce polimerowe do zamykania barwników fluorescencyjnych

od polimerów do nośników leków

Barbara Wysocka - ISBN: 978-3-639-89184-3

Stambuł kontra Turcja

Czy przyszłość Turcji należy do Stambułu?

Katarzyna Potocka - ISBN: 978-3-639-89187-4

Otrzymywanie polimerów przewodzących

Osadzanie na elektrodach modyfikowanych samoorganizującymi się monowarstwami tiolowymi

Maciej Mazur - ISBN: 978-3-639-89174-4

Baza Danych Ligandów Białek

LIGANDSdb

Damian Marchewka - ISBN: 978-3-639-89183-6

Systemy analityki biznesowej w chmurze obliczeniowej

Problemy funkcjonowania systemów analityki biznesowej w środowiskach rozproszonych

Tomasz Kozyra - ISBN: 978-3-639-89188-1