Prosument – Prosumpcja – Prosumeryzm

Ekonomiczne oraz społeczne korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe)

Tomasz Szymusiak - ISBN: 978-3-639-89210-9

Spółdzielnia Europejska

potencjał transgranicznej formy gospodarczej

Robert Pakla - ISBN: 978-3-639-89211-6

Wpływ Treningu Regulacji Emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy nr 1 H01F 047 30

Jerzy Korzewski - ISBN: 978-3-639-89156-0

Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych

w kształtowaniu zwartych układów urbanistycznych

Tomasz Bradecki - ISBN: 978-3-639-89181-2

Problematyka kobieca na łamach ,,Bluszczu"

analiza treści

Aneta Rolińska - ISBN: 978-3-639-89208-6

Jan Paweł II i jego wpływ na rozwój turystyki religijno-pielgrzymkowej

Prezentacja wyników badań naukowych, dotyczących wpływu papieża-Polaka na ruch religijno-pielgrzymkowy w Małopolsce

Joanna Żelazny - ISBN: 978-3-639-89205-5

Dyscypliny wywiadowcze

Zastosowanie, analiza, ocena

Jakub Sabała - ISBN: 978-3-639-89197-3

Paleta barw edukacji współczesnego człowieka (ucznia)

Studium analityczne

Włodzimierz Prokopiuk - ISBN: 978-3-639-89202-4

Konsolidacja francuskiego systemu bankowego:fuzja banków BNP i Paribas

Problematyka systemu finansowego

Krzysztof Spirzewski - ISBN: 978-3-639-89206-2

Ochrona praw mniejszości seksualnych w Afryce Subsaharyjskiej

Problemy osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych w krajach afrykańskich

Sabina Brakoniecka - ISBN: 978-3-639-89198-0