pre-teksty i kon-teksty

krótkie szkice z "socjologii obyczajów i komunikacji społecznej"

Krzysztof Łęcki - ISBN: 978-3-639-89221-5

Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej

Geneza, istota, ewolucja

Arkadiusz Kaczyńśki - ISBN: 978-3-639-89225-3

Od Bitcoina do Ethereum

Kryptowaluty...

Wojciech Nowakowski - ISBN: 978-3-639-89224-6

Rozwiązywanie dyskretyzacji zagadnień eliptycznych

Równoległe metody Dirichleta-Neumanna

Michał Bernardelli - ISBN: 978-3-639-89223-9

Badania operacyjne i systemowe w edukacji

Modelowanie za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Aneta Anna Wiktorzak - ISBN: 978-3-639-89218-5

Ochrona wizerunku osoby fizycznej

Studia z prawa cywilnego i prawa autorskiego

Kamila Czerniszewska - ISBN: 978-3-639-89090-7

Kreatywność w biznesie

Czyli jak rozwijać twórczy potencjał przedsiębiorców w zakresie ich współpracy z naukowcami?

Beata Kunat, Joanna Robaczewska - ISBN: 978-3-639-89217-8

Warunki życia i polityka społeczna ze środków UE w łódzkich gminach

w latach 2008-2012

Kamil Kruszyński - ISBN: 978-3-639-89203-1

Modyfikacja mikrosfer do terapii celowanej

Przyłączanie związków chemicznych do mikrosfer polimerowych

Pamela Krug - ISBN: 978-3-639-89195-9

Idea Wielokulturowości

Tradycja Rzeczypospolitej a Doświadczenia Obecne

Jacenty Siewierski - ISBN: 978-3-639-89080-8