Podstawowa koncepcja systemów biometrycznych

Klucz do wzrostu bezpieczeństwa

John Kwame Dakudjie - ISBN: 978-620-0-54427-8

Początek egzystencji człowieka i Fundacja Człowieka

Filozoficzno-teologiczna antropologia okresu przed-, okołoporodowego i natychmiastowego po porodzie

Georg Simbruner - ISBN: 978-620-2-44626-6

Bioaktywne związki z glonów

Sanaa Abo EL Enin - ISBN: 978-620-0-54390-5

Dynamiczny rozkład ciśnienia i gęstości prądu

w plazmowym łuku MIG

Antonios Antoniou - ISBN: 978-620-2-44628-0

Reakcje stresowe jako czynniki chorobowe

Badanie medyczno-socjologiczne, wydanie 2.

Reli Mechtler - ISBN: 978-620-2-44648-8

Wspólnotowe ubezpieczenie zdrowotne w Burundi

Dostęp do opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich

Félix Banyankindagiye - ISBN: 978-620-0-54428-5

Walc otwartych drzwi

Organizacyjna analiza psychologiczna psychiatrii reformowanej Triest

Raffaele Virgadaula - ISBN: 978-620-2-44658-7