Sytuacja życiowa bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Na przykładzie powiatu brzeskiego

Karolina Turbasa - ISBN: 978-3-639-89006-8

Międzynarodowe prawo lotnicze

King James Nkum - ISBN: 978-620-0-81615-3

Ewolucja międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

Yuri Alexandrovich Voronin - ISBN: 978-620-2-44809-3

Oto człowiek

Przekazanie uprawnień algorytmom sieciowym

Larissa Mironova - ISBN: 978-620-2-44797-3

Kreatywność bojowników w Afganistanie

30. rocznica wycofania wojsk radzieckich z Afganistanu jest poświęcona

Nadia Lebedeva - ISBN: 978-620-2-44810-9

Liderzy Przekształcanie edukacji

przez Refleksyjne uczenie się

Jagdish Kohli - ISBN: 978-620-2-44654-9

Feminizm w takim długim liście i w Anowie

Millicent Yengkangyi, Braimah Balica - ISBN: 978-620-2-44661-7

Skuteczność ulepszonych rzędów mulczów in situ

w sprawie utrzymania plonów w różnych cyklach plantain (Musa Spp)

Henry Okolie, Joseph A. Orluchukwu - ISBN: 978-620-2-44663-1

Peptidomimetyczne bloki konstrukcyjne

dla syntetycznych ligandów RNA

Sven Breitung - ISBN: 978-620-2-44656-3

Prawo kryzysowe PR

Jak skutecznie komunikować się z innymi

Florian Scharr - ISBN: 978-620-2-44665-5