Badania nad działalnością inwestycyjną i innowacyjną na Ukrainie

Trendy i problemy

Anatoliy Bogdanenko - ISBN: 978-620-0-54594-7

Zasady i badania nad projektem solarnym na dziedzińcu

Zasady projektu solarnego dziedzińca

Yehia Wazeri - ISBN: 978-620-2-44630-3

Imam Ali

Wielki Unikatowy Człowiek

Mohammad reza Afroogh - ISBN: 978-620-0-54455-1

Badanie powierzchni farb olejnych

za pomocą metody projekcji z paskiem 3D na zasadzie mikrolustrów

Paul-Bernhard Eipper - ISBN: 978-620-2-44679-2

Unia z Chrystusem na dziś

David Crews - ISBN: 978-620-0-54166-6

Zintegrowana ocena ryzyka

w zakresie wspierania decyzji dotyczących zarządzania

István Fekete - ISBN: 978-620-2-44709-6

Afrykańskie kobiety w ministerstwie: Doświadczenia Nigeryjczyków

Perspektywy z 1 Koryntian 14:26-40

Mercy U. Chukwuedo - ISBN: 978-620-0-54425-4

Przywództwo na żądanie

Daj sobie spokój!

Keith Miller - ISBN: 978-620-0-54457-5

Wykorzystanie transportu lotniczego w sytuacjach awaryjnych

Mazyar Ghadiri Nejad, Matina Ghasemi - ISBN: 978-620-0-54545-9