Chrześcijanie w aktywnej polityce:

The Why and the How of Christians' Active Participation in Secular Political Affairs

Hermann Mvula - ISBN: 978-620-0-54469-8

Ocena techniczna gatunków i norm dotyczących drewna konstrukcyjnego

Standardowa klasyfikacja drewna do robót budowlanych

Odunayo Rotowa - ISBN: 978-620-0-54487-2

Europejska Unia Rynków Kapitałowych

twierdzenia i uwagi krytyczne

Stanyo Dinov - ISBN: 978-620-0-54452-0

Produkcja bioproduktów

Magda Sabbour - ISBN: 978-620-0-54451-3

Fundacje internetowego szkolnictwa wyższego

Pochodzenie, rozwój i podstawowe zasady polityki i praktyki

Peter A. Bruce - ISBN: 978-620-0-54268-7

Wspomnienia i Myśli w Zmierzchu Życia

Na tle społecznym

Oscar Sheynin - ISBN: 978-620-0-54267-0

Nasze dzieci, anonimowe ofiary cybernękania.

Anonimowe ofiary cyberprzemocy.

Niloufar Moshfegh - ISBN: 978-620-2-44633-4

Płodność w Kenii: Wzory i uwarunkowania w latach 1989-2014

Płodność w Kenii

Antony Abilla - ISBN: 978-620-2-44632-7

Rola mediów publicznych

w Kształtowaniu liberalno-demokratycznego społeczeństwa

Romel Charles Banda - ISBN: 978-620-0-54365-3

Punkt zerowy

Najwyższa Medytacja

Ron Gooden - ISBN: 978-620-0-54214-4