Usuwanie wybranych związków chloroorganicznych za pomocą procesów opartych na ozonie

Ján Derco - Mária Horváthová, Barbora Urminská - Oľga Čižmárová, Ronald Zakhar - ISBN: 978-620-0-54242-7

Psychologia profesjonalnej komunikacji prawnej

Podręcznik szkoleniowy

Vladimir Avramtsev - ISBN: 978-620-2-44811-6

Symulacja numeryczna procesów korozyjnych w gorących metalach

i poddany obróbce ciśnieniowej

Wilfred Mukora - ISBN: 978-620-2-44820-8