Historia demokracji w Turcji do 1950 r

İlker Keçetep - ISBN: 978-620-0-54431-5

Święty Koran i Medycyna

Mohammad reza Afroogh - ISBN: 978-620-0-54434-6

Godziny siedzące w pracy

i wyzwania zdrowotne wśród urzędników służby cywilnej

Bright Hayford, Homa Worlu, Prayer Abu - ISBN: 978-620-0-54426-1

Diagnostyka molekularna ograniczeń TB-Its

w Ustawieniach ograniczonych zasobami

PRASANTA KUMAR DAS, Somtirtha B. Ganguly, Bodhisatya Mandal - ISBN: 978-620-0-54359-2

Rodzicielstwo i zubożenie ego

Proponowany model oparty na idei ograniczonej energii w samokontroli

Saadi Lotfali, Behnam Javandel - ISBN: 978-620-0-54384-4

Wpływ chorób współistniejących (Co-Morbidities)

w cukrzycy Mellitus Pacjenci

Ranga Priya Muthusamy, Parkavi Rani - ISBN: 978-620-0-54363-9

Wprowadzenie do Algebry Liniowej

Arthur Wafula - ISBN: 978-620-0-54381-3

Mikrokredyty rolnicze Projekty na rzecz ograniczania ubóstwa

Studium przypadku The Marrambajane in Kind Project w dzielnicy Chókwé w Mozambiku

Alcino das Felicidades Fabião - ISBN: 978-620-0-54335-6

Wpływ wylotu

Na dynamikę przepływu

Ahmed Abdulnaim, Ahmed Emara, Hany Moneib - ISBN: 978-620-0-54367-7

Warunki różnicowania komórkowego wyrażenia NDRG1

Hipoksyjnie hamowana ekspresja N-myc obniżonego genu 1 przez zróżnicowanie komórkowe

Céline Tiffon - ISBN: 978-620-0-54368-4