Korea Północna i Korea Południowa - jeden półwysep, dwa światy.

Analiza sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na przestrzeni minionych lat

Edgar Czop - ISBN: 978-3-639-89134-8

Polimeryzacja w masie styrenu w produkcji scyntylatorów

Synteza scyntylatorów organicznych z polistyrenu i poliwinylotoluenu

Łukasz Kapłon - ISBN: 978-3-639-89051-8

Detektor wychwytu elektronów (ECD)

Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań

Ireneusz Śliwka - ISBN: 978-3-639-89101-0

Postawy ludzkie w relacji do Boga w rzeczywistości sowieckich łagrów

Studium przypadku osób: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Waltera J. Ciszka, Barbary Skargi

Dorota Prońko - ISBN: 978-3-639-89127-0

Usprawnianie rąk metodą Kaltenborna Evientha w RZS

Wpływ zastosowanej terapii manualnej na jakość życia pacjentów

Małgorzata Mrozowska - ISBN: 978-3-639-89116-4

Równouprawnienie kobiet w służbie publicznej

Kobieta w policyjnym mundurze

Zuzanna Magdalena Łada - ISBN: 978-3-639-89123-2

Miłość bliźniego drogą do świętości w świetle nauczania Benedykta XVI

Studium teologiczno-moralne

Jolanta Marzena Kubacka - ISBN: 978-3-639-89078-5

Stosunki polsko-niemieckie w kontekście rozszerzenia UE w 2004 roku

Wybrane zagadnienia

Maja Trzeciak - ISBN: 978-3-639-89119-5

Ocena przestrzeni centrów handlowo – usługowych na Śląsku

Na podstawie wybranych przykładów

Tomasz Malec - ISBN: 978-3-639-89121-8

Pytania niewygodne i intymne

Wzbudzanie emocji i schematu odpowiedzi

Szymon Słodyczka - ISBN: 978-3-639-88999-4