Równoległe aplikacje MES w systemach klastrowych

Efektywna realizacja obliczeń w klastrach. Macierze rzadkie. Implementacje równoległe.

Waldemar Pokuta - ISBN: 978-3-639-89150-8

Synteza matrycowa polimerów przewodzących

Od cienkich warstw do trójwymiarowych struktur

Maciej Mazur - ISBN: 978-3-639-89131-7

Beta-karoten

intrygująca molekuła życia

Grażyna Ewa Białek-Bylka - ISBN: 978-3-639-89149-2

Metaphors and Word Order in the Song Lyrics by The Doors

The Influence of Social and Cultural Reality and Hallucinogens

Roksana Kasperek - ISBN: 978-3-639-89055-6

Historia (nie)Naturalna Rozumu Ludzkiego

na przykładzie niejakiego Hieronima

Tadeusz Wibig - ISBN: 978-3-639-89152-2

Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej

jak ważny jest transport dla miast, regionów i kraju....

Sławomir Goliszek - ISBN: 978-3-639-89144-7

Izraelsko-palestyński proces pokojowy

Podjęte działania na rzecz pokoju do 2010 roku

Marta Głuchowska - ISBN: 978-3-639-89125-6

Abbas moros

Obraz szaleńca chrystusowego na podstawie Żywota św. Symeona

Zofia Górka - ISBN: 978-3-639-89138-6

Przewlekła białaczka limfocytowa

Przebieg, czynniki prognostyczne, indukcja apoptozy przez wybrane leki, analiza markerów apoptozy

Magdalena Frysiak, Jolanta Żołnierczyk, Zofia Maria Kiliańska - ISBN: 978-3-639-89113-3