Współczesne piractwo morskie

Fenomen Cieśniny Malakka

Aneta Błociszewska - ISBN: 978-3-639-89070-9

Społeczny świat muzyków semi-profesjonalnych

Badania jakościowe - studium przypadku

Katarzyna Domaradzka - ISBN: 978-3-639-89073-0

Przyjaźń - pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem

W poszukiwaniu społecznej definicji

Nina Jeziorska - ISBN: 978-3-639-89053-2

Diagnosing and Improving Pronunciation Mistakes

in English speech of 12-13 old year Polish students

Sebastian Stasiełuk - ISBN: 978-3-639-89079-2

Jednostkowe procesy chemiczne stosowane podczas produkcji leków

Praca przeglądowa z zakresu chemii leków

Łukasz Pasoń - ISBN: 978-3-639-89009-9

Sukces - wyobrażenia a rzeczywistość

Wiele dróg do sukcesu

Zbigniew Godziński - ISBN: 978-3-639-89068-6

Teoria obligacji w Sofizmatach Ryszarda Kilvingtona

Śladami średniowiecznej logiki

Joanna Płuciennik - ISBN: 978-3-639-89025-9

Prasa lokalna w Polsce

charakterystyka i znaczenie na przykładzie Tygodnika Spraw Lokalnych "Obserwator"

Oktawia Staciewińska - ISBN: 978-3-639-89076-1

Ligandy ciekłokrystaliczne, a samoorganizacja nanocząstek złota

Synteza prętopodobnych ligandów ciekłokrystalicznych i badanie ich wpływu na samoorganizację nanocząstek złota

Monika Góra - ISBN: 978-3-639-89065-5