Uropatogenne szczepy Escherichia coli

Genotypowanie i identyfikacja czynników wirulencji

Kasjan Szemiako, Beata Krawczyk - ISBN: 978-3-639-89041-9

Innowacyjne biomateriały w inżynierii tkankowej skóry

Wpływ kopolimeru L-laktydu i glikolidu na wybrane funkcje komórek skóry ludzkiej

Aleksandra Zuber - ISBN: 978-3-639-89089-1

Zakres kompetencji społecznych dzieci dwujęzycznych

Bilingwizm a kontakty międzyludzkie

Sylwia Akcan - ISBN: 978-3-639-89091-4

Pojęcie skalania (kegare) w tradycji religijnej Japonii

Od powstania pojęcia aż do współczesności

Marta Załuska - ISBN: 978-3-639-89102-7

Profrekwencyjne kampanie społeczne a zachowania wyborcze Polaków

Wpływ mediów na preferencje polityczne i zachowania wyborcze Polaków

Katarzyna Młynarczyk - ISBN: 978-3-639-89084-6

Postawy społeczne wobec dziecka autystycznego w rodzinie

Środowisko rodzinne dziecka autystycznego

Maria Pankowska - ISBN: 978-3-639-89086-0

Estetyka męskich wizerunków

obraz Spartiatów w filmie "300" w reż. Zacka Snydera

Ewa Pasternak-Kapera - ISBN: 978-3-639-89072-3

Świat = camera lucida czy camera obscura?

Fotografia w najnowszej poezji polskiej

Aleksandra Karmowska-Grabarczyk - ISBN: 978-3-639-89058-7

Czy pieniądze służą tylko do płacenia?

socjologiczne spojrzenie na pieniądz

Karolina Czamara - ISBN: 978-3-639-89082-2

Świadomość zagrożenia cyberterroryzmem - studium przypadku Polski

Cyberpolitologia - badanie polityki w Internecie

Agnieszka Maksimowicz - ISBN: 978-3-639-89061-7