Stwardnienie rozsiane

Aspekty biologiczne, psychologiczne i społeczne

Kamila Turska - ISBN: 978-3-639-89088-4

Niepełnosprawni w codziennej egzystencji

Ocena sytuacji społecznej osób z paraplegią rdzeniową

Małgorzata Wierzchowska - ISBN: 978-3-639-89046-4

Kobiety w nauce

Bariery rozwoju naukowego na wybranych przykładach

Ewelina Taratuta - ISBN: 978-3-639-89085-3

Postdizajn

Kilka refleksji o sztuce użytkowej

Marika Czerwonka - ISBN: 978-3-639-89071-6

Audiotele: środki wpływu na odbiorcę

Analiza wybranych programów telewizyjnych pod kątem użycia w nich metod perswazyjnych i manipulacyjnych

Iga Młynarczyk - ISBN: 978-3-639-89022-8

Samorealizacja na tle myśli Nietzschego a kryzys kultury współczesnej

Kulisy kulturowych mechanizmów kontroli społeczeństwa

Łukasz Kałużyński - ISBN: 978-3-639-89024-2

Zapamiętana wolność Pojęcie "wolności" jako wyraz pamięci politycznej

Na podstawie badań kultury staropolskiej

Dorota Halina Kutyła - ISBN: 978-3-639-89067-9

Analiza efektywności inwestycyjnej OFE w latach 2004-2010

Z wykorzystaniem teorii portfelowej

Bartosz Wasilewski - ISBN: 978-3-639-89077-8

Finality and Intelligence

Is the Universe Designed?

Leszek Figurski - ISBN: 978-3-639-89063-1

Badanie użyteczności stron internetowych

Praktyczne zastosowanie zasad użyteczności na przykładzie portalu internetowego

Magdalena Bor - ISBN: 978-3-639-89013-6