Tożsamość kulturowa a polska rzeczywistość w "supermarkecie kultury”

Tożsamość kulturowa w erze kultury masowej. Jak odnaleźć siebie w "supermarkecie kultury"

Dina de Białynia Woycikiewicz - ISBN: 978-3-639-89020-4

Stosunek kobiet do regulacji poczęć, a nauka Kościoła Katolickiego

Studium opinii mieszkanek Krakowa

Magdalena Bielatowicz - ISBN: 978-3-639-89010-5

Wpływ rekomendacji na kursy akcji

Na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Damian Chojnowski - ISBN: 978-3-639-89014-3

Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną na przykładzie powiatu mieleckiego

Aleksandra Rachwał - ISBN: 978-3-639-89034-1

Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Liliana Drewnicka - ISBN: 978-3-639-89028-0

Leasing w Polsce

Ujęcie finansowe, podatkowe i rachunkowe

Tomasz Niwiński - ISBN: 978-3-639-88996-3

Sztuczna inteligencja i systemy agentowe w grach komputerowych

Czyli jak stworzyć inteligentną grę w domu

Michał Wrzeszcz - ISBN: 978-3-639-89015-0

Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior

w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło

Adam Piasecki, Włodzimierz Marszelewski - ISBN: 978-3-639-89011-2

Wpływ amputacji kończyny dolnej na wydolność fizyczną pacjenta

Ocena wydatku energetycznego u pacjentów z protezą uda zależnie od stopnia mobilności i typu protezy

Jakub Bensch - ISBN: 978-3-639-89029-7

Relacje zawodowe a prywatne między lekarzami a pielęgniarkami

Na przykładzie Oddziału Diagnostycznego w Krakowie

Ewa Silczuk - ISBN: 978-3-639-89019-8