Monitorowanie położenia z użyciem telefonu i odbiornika GPS

Oprogramowanie do monitorowania położenia obiektów

Rafał Szyja - ISBN: 978-3-639-89039-6

Metody badań odpadów komunalnych w praktyce

Charakterystyka ilościowa i jakościowa

Artur Łagód - ISBN: 978-3-639-89043-3

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

w latach 2004-2011

Emilia Bielenia - ISBN: 978-3-639-89035-8

Bezpieczeństwo za cenę wolności

Analiza wybranych aspektów zachowań wyborczych Polaków po roku 1989

Aleksandra Gruszczyk - ISBN: 978-3-639-89036-5

Tożsamość kulturowa a polska rzeczywistość w "supermarkecie kultury”

Tożsamość kulturowa w erze kultury masowej. Jak odnaleźć siebie w "supermarkecie kultury"

Dina de Białynia Woycikiewicz - ISBN: 978-3-639-89020-4

Stosunek kobiet do regulacji poczęć, a nauka Kościoła Katolickiego

Studium opinii mieszkanek Krakowa

Magdalena Bielatowicz - ISBN: 978-3-639-89010-5

Wpływ rekomendacji na kursy akcji

Na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Damian Chojnowski - ISBN: 978-3-639-89014-3

Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną na przykładzie powiatu mieleckiego

Aleksandra Rachwał - ISBN: 978-3-639-89034-1

Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Liliana Drewnicka - ISBN: 978-3-639-89028-0

Leasing w Polsce

Ujęcie finansowe, podatkowe i rachunkowe

Tomasz Niwiński - ISBN: 978-3-639-88996-3