Polimery biodegradowalne

Badania ich rozkładu w warunkach naturalnych

Justyna Pawlonka - ISBN: 978-3-639-89047-1

Nowe owoce egzotyczne

Charakterystyka żywieniowa i towaroznawcza nowych owoców egzotycznych na polskim rynku

Joanna Hryszkiewicz - ISBN: 978-3-639-89042-6

Czy nieetyczna reklama sprzedaje?

Porównanie oddziaływania szokujących i neutralnych komunikatów reklamowych na odbiorcę

Anna Saramak - ISBN: 978-3-639-89001-3

Tajemnica bankowa w świetle prawa polskiego i państw europejskich

Wybrane zagadnienia

Mateusz Adamski - ISBN: 978-3-639-89057-0

Non omnis moriar

Świadoma donacja ciała wyrazem ludzkiego altruizmu

Zofia Oyrzanowska - ISBN: 978-3-639-89044-0

Śledzenie wzroku za pomocą kamery internetowej

System rozpoznawania i aktywnego śledzenia oczu użytkownika komputera za pośrednictwem kamery internetowej

Szymon Deja - ISBN: 978-3-639-89004-4

Świadomość mityczna w sztuce

O sztuce, religijności i sacrum

Dagmara Gąska - ISBN: 978-3-639-89050-1

"Biała strona" Mallarmégo i "ciemność mowy" Norwida

O realizacjach językowych dwóch pokrewnych koncepcji poezji nowoczesnej

Karolina Górniak - ISBN: 978-3-639-89048-8

Skalowanie komory transmisyjnej

monografia

Grzegorz Czachorowski - ISBN: 978-3-639-89049-5

Pseudomonas aeruginosa jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych

Mechanizmy oporności na karbapenemy oraz zastosowanie metod fenotypowych w wykrywaniu metalo-beta-laktamaz

Karolina Umięcka - ISBN: 978-3-639-89016-7