Biopestycydy roślinne w systemach rolniczych

Zielone podejście do zarządzania w zakresie ochrony roślin

Philip Marchelo Draga - ISBN: 978-620-0-54599-2

Podstawy naukowe i techniczne środków technicznych

dla płynnej orki

Farmon Mamatov, Ismoil Ergashev, Khamrokul Ravshanov - ISBN: 978-620-0-54345-5

Informacje dla wszystkich i społeczności wiejskich

Obadiah Thembani Moyo - ISBN: 978-620-0-54604-3

Ekonomia europejska

Spotykanie zakończeń

Robin Bright - ISBN: 978-620-0-54607-4

Naprowadzana regeneracja kości

Eiti Agrawal, Rahul Chopra, Nikhil Sharma - ISBN: 978-620-0-54619-7

Hedoniczna Bieżnia Symbiotyczna - Biologia Szczęścia

Ravikumar Kurup, Parameswara Achutha Kurup - ISBN: 978-620-0-54625-8

Poznanie, IQ i polityka - koszyk żałosny

Ravikumar Kurup, Parameswara Achutha Kurup - ISBN: 978-620-0-54609-8

Bankowość cyfrowa - Boon czy Bane?

V. B. Hans - ISBN: 978-620-0-54565-7