Systemy fotowoltaiczne - od podstaw do integracji sieciowej

Podstawowa koncepcja, projekt, wydajność i integracja sieci

Rade Ciric - ISBN: 978-620-0-54366-0

Ocena parametru przetwornika A/D

przy użyciu techniki badań histogramowych

Dr. Manish Jain - ISBN: 978-620-0-54669-2

System zarządzania inwentaryzacją SALU

Saima Shoro - ISBN: 978-620-0-54624-1

Współczesne promocje marketingowe

Prateek Kanchan - ISBN: 978-620-0-54653-1

Ocena właściwości cytotoksycznych i antynowotworowych NPs tlenku cynku

syntetyzowany metodą zieloną z ekstraktu wodnego z rośliny Hyssopus officinalis

Ghasem Rahimi Kalateh Shah Mohammad - ISBN: 978-620-0-54458-2

Daleko od domu, jednak jeszcze w domu

Kolonia Szwajcarska na Węgrzech 1867-1990 r.

Antal András Kováts - ISBN: 978-620-2-44675-4

Praktyki świadomości bezpieczeństwa sportowców

Jeśli zawodnik rozpozna ryzyko wystąpienia pewnych typów kontuzji, może aktywnie unikać ich powstawania

Maed, Celso Alcantara - ISBN: 978-620-0-54480-3