Transnacjonalizm

Polscy migranci w obliczu zagrożeń i możliwości jakie stwarzają rynki pracy Zjednoczonej Europy po 2004 roku

Tomasz Ilnicki - ISBN: 978-3-639-88998-7

Sytuacja życiowa bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Na przykładzie powiatu brzeskiego

Karolina Turbasa - ISBN: 978-3-639-89006-8