Controlling marketingowy a controlling strategiczny

Controlling marketingowy a controlling strategiczny

Istota i funkcje controllingu marketingowego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 18.07.2013 )

€ 55,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Książka porusza tematykę związaną z controllingiem i narzędziami przez niego wykorzystywanymi oraz wskazuje silne zależności miedzy dwoma rodzajami controllingu: strategicznym i działalności marketingowej. Praca w sposób usystematyzowany charakteryzuje definicje oraz założenia i zasady controllingu. Skupiono się w niej również na dokładnym przedstawieniu narzędzi wykorzystywanych w controllingu, szczególnie instrumentów strategicznych i marketingowych. Z rozważań teoretycznych zawartych w pracy wynika, że w literaturze przedmiotu nie ma jednej zgodnej definicji pojęcia controllingu, autorzy definiują go na wiele sposobów, co spowodowane jest zróżnicowanym umieszczeniem go względem tradycyjnych funkcji zarządzania. Ponadto, narzędzia controllingu strategicznego i działalności marketingowej należą do tej samej kategorii, często oba rodzaje controllingu wykorzystują do badań te same narzędzia. Dlatego też specyfika controllingu marketingowego i strategicznego wskazuje na podobny obszar zainteresowań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz duży wpływ działalności marketingowej na wyznaczanie i realizację jego strategii. Controlling ma szczególne zastosowanie w wyznaczaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa, na którą wpływ mają jego podstawowe obszary działalności.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89032-7

ISBN-10:

3639890329

EAN:

9783639890327

Język książki:

Polish

By (author) :

Dariusz Adrianowski

Ilość stron:

148

Wydano dnia:

18.07.2013

Kategoria:

Management