Komunikacja w organizacjach

Komunikacja w organizacjach

Teoria i praktyka

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 28.02.2017 )

€ 89,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Autorzy zebranych tekstów postawili sobie za zadanie analizę komunikacji prowadzonej wewnątrz organizacji i uzmysłowienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak rozwijania umiejętności komunikacyjnych specjalistów. Książka jest podzielona na dwie części, które łącznie liczą 16 rozdziałów. W części I zarysowane zostały aspekty teoretyczne dotyczące organizacji, komunikacji i badań nad komunikacją. Przedstawiono definicje organizacji i aspekty zarządzania organizacją. Omówiono proces badania komunikacji i metody badawcze, a także problematykę prowadzenia badań nad komunikacją w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Zwrócono uwagę na takie zagadnienia jak interkulturowość i porozumiewanie się w języku trzecim. Dodatkowo omówiono kwestie komunikacji w kontekście e-learningu. Część II książki to zbiór tekstów przedstawiających specyfikę komunikacji wewnętrznej w wybranych organizacjach sektora publicznego, czyli w szkole, sądzie (przy udziale tłumacza), policji, urzędzie i w środowisku naukowym. Omówiono też aspekty komunikacji lekarskiej, komunikacji na linii pracodawca-związki zawodowe, jak również komunikacji pomiędzy pilotami a kontrolerami ruchu lotniczego.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89153-9

ISBN-10:

3639891538

EAN:

9783639891539

Język książki:

Polish

Edited by:

Justyna Alnajjar

Ilość stron:

456

Wydano dnia:

28.02.2017

Kategoria:

General and comparative linguistics