Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych

Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych

Ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 2018-10-29 )

€ 64,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Celem badawczym niniejszej publikacji jest udowodnienie tezy, że błędne użycie struktur fonetyczno-fonematycznych powoduje zmianę charakteru wypowiedzi lub zakłócenia w odbiorze tekstu obcojęzycznego. W związku z tym, konieczne jest poszukiwanie optymalnych warunków dla przyswajania tych struktur w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Jest pewne, że proces komunikacji mownej wymaga użycia takich struktur, a więc należy przyjąć, że istnieje logiczny, istotny związek funkcyjny pomiędzy nimi, a konstrukcją dyskursu, powstałego w procesie komunikacji. Wydaje się, że aspekty fonetyczno-fonologiczne analizuje się często jedynie w ramach tradycyjnego, strukturalnego językoznawstwa. Praca stanowi próbę skonfrontowania tematów fonologicznych w zbliżeniu do aspektów socjolingwistycznych. Staje się to konieczne względem potrzeb jakie ma współczesna glottodydaktyka.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-2-44606-8

ISBN-10:

6202446064

EAN:

9786202446068

Book language:

Polish

By (author) :

Marta Bieszk

Number of pages:

188

Published on:

2018-10-29

Category:

German linguistics