Partycypacja Kobiet w Przepowiadaniu Słowa Bożego

Partycypacja Kobiet w Przepowiadaniu Słowa Bożego

Kobiety w Kościele

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 13.09.2017 )

€ 35,90

Kup w księgarni MoreBooks!

W opracowaniu uwaga koncentruje się przede wszystkim na uprawnieniach podmiotowych kobiet w zakresie przepowiadania słowa Bożego. Istnieją różne środki wypełniania posługi Słowa. Pierwszą i podstawową formą przepowiadania kościelnego jest świadczenie własnym życiem o przynależności do Chrystusa, a w związku z tym wypełnianie misji nauczycielskiej Kościoła. Autor rozprawy oprócz wspomnianego wyżej świadectwa życia kobiet - omówił – zgodnie z wyróżnieniem przez kanon 761 Kodeksu Prawa Kanonicznego – te formy, które: zajmują zawsze naczelne miejsce. Chodzi tu oczywiście o przepowiadanie liturgiczne i katechetyczne. Praca powstała głównie na podstawie norm kodeksowych i dokumentów Magisterium Kościoła. Wykorzystano różne komentarze, liczne artykuły z polskich czasopism kanonistycznych, podręczniki, a także kilka monografii dotyczących przedstawionych tematów.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-2-44600-6

ISBN-10:

6202446005

EAN:

9786202446006

Język książki:

Polish

By (author) :

Grzegorz Marciniak

Ilość stron:

68

Wydano dnia:

13.09.2017

Kategoria:

Law,other