Ekonometria zjawisk jakościowych

Ekonometria zjawisk jakościowych

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 26.03.2020 )

€ 49,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Celem tej książki jest przedstawienie metod badawczych, odpowiednich dla zjawisk jakościowych, wraz z przykładami ich zastosowań. Książka ta przedstawia: proste metody pomiaru cech jakościowych oparte na słabych skalach Stevensa; częste błędy w zastosowaniu metod statystycznych do analizy wyników pomiaru w skali porządkowej, które nie były wcześniej prezentowane w żadnej książce; wskazuje na ryzyko znanego współczynnika korelacji Spearmana; nowy współczynnik asocjacji cech jakościowych stworzony i potwierdzony przez książkę autorską, równoważny współczynnikowi korelacji Pearsona (ten współczynnik asocjacji przedstawiony w książce może być testowany np. za pomocą prostego testu t-Studenta); możliwości zastosowania współczynnika asocjacji, który może być wykorzystany do podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie; możliwości zastosowania funkcji liniowego prawdopodobieństwa w przedsiębiorstwie wraz z zaletami jej zastosowania, wraz z wykorzystaniem metody Aitken, która daje dokładniejsze oszacowania parametrów na tle OLS; ekonometryczne modele ograniczonych zmiennych zależnych.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-0-81406-7

ISBN-10:

6200814066

EAN:

9786200814067

Język książki:

Polish

By (author) :

Jerzy Witold Wiśniewski

Ilość stron:

92

Wydano dnia:

26.03.2020

Kategoria:

Economics