Cyberfizyczne przestrzenie (CPS) i Internet przedmiotów (IoT) to ściśle powiązane ze sobą pojęcia. Pomimo pewnych różnic, integracja światów wirtualnych i fizycznych jest wspólna dla obu. Umieszczając osobę w centrum takich przestrzeni, stają się one Cyberfizyczno-Socjalnymi Przestrzeniami (CPSS).Niniejsza książka przedstawia ekosystem CPSS o nazwie Strefa Wirtualnofizyczna (Virtual-Physical Spase - ViPS). ViPS wykorzystuje połączenie podejścia zorientowanego na agencję, architekturę zorientowaną na usługi i modelowanie semantyczne. Modele semantyczne, a w szczególności ontologia, są skutecznym uzupełnieniem zwiększającym inteligencję przestrzeni.Materiał podzielony jest na dwie części, ukształtowane jako dwie oddzielne książki. Pierwsza z nich przedstawia architekturę referencyjną ViPS oraz najnowsze zastosowanie tej architektury w inteligentnym rolnictwie. Druga książka przedstawia dwie wcześniejsze aplikacje ViPS, a mianowicie e-learning i digitalizację bułgarskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego dla rozwoju Inteligentnego Asystenta Przewodnika Turystycznego.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-0-81313-8

ISBN-10:

6200813132

EAN:

9786200813138

Język książki:

Polish

By (author) :

Todorka Glushkova
Asya Stoyanova-Doycheva
Vanya Ivanova

Ilość stron:

172

Wydano dnia:

26.03.2020

Kategoria:

Informatics, IT