Tradycje humboldowskie w niemieckiej filozofii języka

Tradycje humboldowskie w niemieckiej filozofii języka

XVIII-XX w.

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 08.11.2021 )

€ 69,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Niniejsza monografia jest próbą rozważenia niektórych, z naszego punktu widzenia użytecznych i ważnych zagadnień Historii Lingwistyki, w oparciu o narracyjne podejście do jej analizy i opisu. Wśród tych zagadnień znajduje się dziedzictwo naukowe Wilhelma von Humboldta, jego znaczenie dla filozofii języka niemieckiego w XVIII-XX wieku, problem wzajemnych powiązań między wspólnotą językową a obrazem świata zainicjowanym przez Humboldta, Language and Race, Postrzeganie osobowości i idei Humboldta w narodowosocjalistycznych Niemczech oraz losy tych koncepcji, które w różnym stopniu odnosiły się do jego idei jako do ich poprzedników (ruch "Słowa i rzeczy", Idealizm estetyczny Karla Vosslera) i starały się przetrwać pod presją narodowosocjalistycznej tyranii. Szczególny rozdział poświęcony jest tożsamościom językowym w "Trzeciej Rzeszy".

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-0-81248-3

ISBN-10:

6200812489

EAN:

9786200812483

Język książki:

Polish

By (author) :

Oleg A. Radchenko

Ilość stron:

252

Wydano dnia:

08.11.2021

Kategoria:

German linguistics