Wpływ otwartości handlowej na wzrost gospodarczy

Wpływ otwartości handlowej na wzrost gospodarczy

Etiopii

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 23.05.2020 )

€ 35,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Podstawowym celem niniejszego opracowania empirycznego jest zbadanie wpływu otwartości handlowej na wzrost gospodarczy Etiopii na podstawie danych szeregów czasowych z lat 1981-2017. W celu rozwiązania problemów ekonometrycznych związanych z endogenicznym odchyleniem objaśniającym zmiennych objaśniających zastosowano metodę estymacji zmiennych instrumentalnych dwustopniowych najmniejszych kwadratów (2SLS). Jako zmienną objaśniającą przyjęto logarytmiczną postać całkowitego PKB jako wskaźnika zastępczego dla wzrostu gospodarczego, a jako zmienną zależną przyjęto otwartość handlową, udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PKB, logarytmiczną postać całkowitego udziału w tworzeniu kapitału trwałego w PKB, wskaźnik skolaryzacji jako wskaźnik zastępczy dla kapitału ludzkiego oraz logarytmiczną postać populacji aktywnej zawodowo. Wyniki szacunków empirycznych wskazują, że istnieje negatywny i znaczący wpływ otwartości handlowej na całkowity PKB Etiopii.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-0-81056-4

ISBN-10:

6200810567

EAN:

9786200810564

Język książki:

Polish

By (author) :

Asnake Getie Asmare
Liu Haiyun

Ilość stron:

56

Wydano dnia:

23.05.2020

Kategoria:

Economics