Gęstość i lepkość n-heptanu mierzono jednocześnie w zakresie temperatur od 298 K do 470 K i przy ciśnieniach do 245 MPa, stosując odpowiednio techniki ważenia hydrostatycznego i opadania ciał. Niepewność rozszerzoną pomiarów gęstości, ciśnienia, temperatury i lepkości na poziomie ufności 95 % przy współczynniku pokrycia k = 2 oszacowano odpowiednio na 0,15 % do 0,30 %, 0,05 %, 0,02 K i 1,5 % do 2,0 % (w zależności od zakresu temperatury i ciśnienia). Zmierzone gęstości wykorzystano do opracowania równania typu Tait stanu dla ciekłego n-heptanu. Do opisu zależności mierzonych lepkości ciekłego n-heptanu od temperatury i ciśnienia wykorzystano teoretycznie oparte na równaniach typu Arrhenius-Andrade i Vogel-Tamman-Fulcher ze współczynnikami zależnymi od ciśnienia. Zmierzone wartości gęstości i lepkości zostały szczegółowo porównane z danymi raportowanymi oraz z wartościami obliczonymi na podstawie referencyjnego EOS i modeli korelacji dla lepkości.Książka została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-620-0-54535-0

ISBN-10:

6200545359

EAN:

9786200545350

Język książki:

Polish

By (author) :

Damir Sagdeev
Marina Fomina
Ilmutdin Abdulagatov

Ilość stron:

108

Wydano dnia:

24.02.2020

Kategoria:

Physical chemistry