Grzeczność w polskiej komunikacji językowej

Grzeczność w polskiej komunikacji językowej

Studium opisowo-normatywne

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 20.09.2017 )

€ 45,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Praca składa się z części teoretyczno-metodologicznej, zawierającej definicję językowej grzeczności, polskie normy i strategie grzecznościowe oraz najważniejsze funkcje grzecznościowe polskich wyrażeń językowych. Pozostałe części dotyczą grzeczności w różnych typach komunikowania: interpersonalnego, interpersonalno-medialnego, publicznego i masowego. Omówione zostało ponadto zjawisko niegrzeczności jezykowej i komunikacji nieetycznej. Rozważania mają charakter opisowo-normatywny. Szczególną uwagę zwraca się na wpływ zmian polityczno-ekonomicznych i obyczajowych, które nastąpiły po roku 1989, i które powodują modyfikację polskiego modelu grzeczności.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89064-8

ISBN-10:

3639890647

EAN:

9783639890648

Język książki:

Polish

By (author) :

Małgorzata Marcjanik

Ilość stron:

224

Wydano dnia:

20.09.2017

Kategoria:

General Humanities