"Biała strona" Mallarmégo   i "ciemność mowy" Norwida

"Biała strona" Mallarmégo i "ciemność mowy" Norwida

O realizacjach językowych dwóch pokrewnych koncepcji poezji nowoczesnej

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 10.10.2013 )

€ 35,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Temat książki to porównanie koncepcji poetyckich Cypriana Norwida, polskiego poety żyjącego w epoce romantyzmu oraz Stéphane'a Mallarmégo, francuskiego symbolisty. Przedmiotem badań są dwa teksty: liryk Norwida z cyklu "Vade-mecum" pod tytułem "Ciemność" oraz eksperymentalny poemat Mallarmégo "Rzut kośćmi". Analiza komparatystyczna wspomnianych tekstów została przeprowadzona w oparciu o funkcjonowanie w nich motywów bieli i ciemności, które przejawiają się w epitetach, zapisie typograficznym, interpunkcji, czcionce i instrumentacji głoskowej. Część analityczna pracy zawiera rozważania dotyczące problemu metapoetyckości, statusu podmiotu lirycznego, modelu pracy poetyckiej, stosunku do natchnienia, relacji z odbiorcą, strony brzmieniowej oraz zapisu tekstów. Z przeprowadzonych badań wynika, iż analizowane utwory poetyckie są podobne pod względem sposobu myślenia o języku. Motywy "białej strony" oraz "ciemności mowy" to dla autorki wyznaczniki nowej koncepcji poezji. W pracy podkreślone zostały podobieństwa w myśleniu o języku poetyckim u obu poetów, ale również znaczące różnice, gdyż obaj poeci to wielkie artystyczne indywidualności. Odbiorcami pracy mogą być studenci i wykładowcy filologii: polskiej i romańskiej, komparatystyki, a także wszyscy czytelnicy interesujący się historią literatury i rozwojem poezji współczesnej.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89048-8

ISBN-10:

3639890485

EAN:

9783639890488

Język książki:

Polish

By (author) :

Karolina Górniak

Ilość stron:

68

Wydano dnia:

10.10.2013

Kategoria:

General and comparative literature science