Bezpieczeństwo za cenę wolności

Bezpieczeństwo za cenę wolności

Analiza wybranych aspektów zachowań wyborczych Polaków po roku 1989

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 23.09.2013 )

€ 45,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Praca „Bezpieczeństwo za cenę wolności” poświęcona jest problematyce zachowań wyborczych oraz kształtowania się sceny politycznej w Polsce po 1989 roku. Szczególną uwagę Autorka poświęca wyborom parlamentarnym roku 2005, które uznaje za przełomowe ze względu na nadzwyczaj jaskrawe zarysowanie podziałów ideologicznych, politycznych i społecznych. Gwałtowne starcie światopoglądów, stanowiące dominującą oś kampanii wyborczej z roku 2005, stanowi punkt wyjścia do szerszych rozważań dotyczących wartości kierujących ludzkimi działaniami. W dokonanej w pracy analizie treści programów politycznych wybranych partii szczególny nacisk położony został na stosowanie technik manipulacyjnych służących do przekształcania powszechnie uznawanych wizji rzeczywistości i budowania poczucia zagrożenia oraz paniki moralnej. Te techniki manipulacji interpretacjami statystyk i faktów ostatecznie zostają podporządkowane wyznawanym przez partie systemom wartości w celu wytworzenia językowego obrazu świata zgodnego z ich przekonaniami. Analiza treści uzupełniona została o opis wybranych teorii osobowości, w których Autorka poszukuje społecznych, biologicznych i psychologicznych determinant wyborów politycznych. Autorka stawia tezę, że głównym źródłem ludzkich działań w sferze publicznej, w tym również zachowań wyborczych, jest fundamentalny wybór między kluczowymi wartościami: wolnością i bezpieczeństwem.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89036-5

ISBN-10:

3639890361

EAN:

9783639890365

Język książki:

Polish

By (author) :

Aleksandra Gruszczyk

Ilość stron:

244

Wydano dnia:

23.09.2013

Kategoria:

Political sociology