Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną na przykładzie powiatu mieleckiego

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 08.09.2013 )

€ 64,90

Kup w księgarni MoreBooks!

W ostatniej dekadzie obserwuje się wzrost znaczenia działań społeczności lokalnej w skróceniu czasu reakcji na powstające problemy społeczne. Praca stanowi ilustrację istotnego problemu, jakim jest proces aktywizacji społeczności lokalnej w rozwój regionu. Materiał badawczy został zebrany w powiecie mieleckim. Konstrukt socjologii miasta posłużył do opisu specyfiki społecznej Mielca, włączonego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako środowiska tworzącego się rynku do przedsiębiorczości społecznej. Książka dostarcza narzędzi niezbędnych do uporządkowanej refleksji o społecznościach lokalnych, rozwijania i prowadzenia badań empirycznych w tej dziedzinie i stosowania wiedzy społecznej w praktyce. Zasadniczym celem projektu było uchwycenie procesu współpracy międzysektorowej w restrukturyzowanym, monokulturowym ośrodku miejskim i roli organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym, w ramach działań mających na celu zwalczanie zjawiska wykluczenia społecznego. Wiedza zawarta w książce wyjaśnia złożoną współzależność pomiędzy obu sektorami i będzie przydatna studentom nauk humanistycznych, socjologii, zarządzania i administracji, polityki społecznej, szczególnie wszystkim tym osobom, które zajmują się problemami i reformą sektora publicznego, zainteresowanym, jak tworzyć środowisko lokalne i jak mu przewodzić.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89034-1

ISBN-10:

3639890345

EAN:

9783639890341

Język książki:

Polish

By (author) :

Aleksandra Rachwał

Ilość stron:

184

Wydano dnia:

08.09.2013

Kategoria:

City and regional sociology