Od materializmu do postmaterializmu

Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 07.09.2013 )

€ 49,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Praca ma na celu zbadanie hipotezy zakładającej powiązanie pomiędzy wymiarami osobowości zawartymi w psychobiologicznej teorii R. C. Cloningera, a kategoriami wartości wymienionymi przez Shaloma H. Schwartza. Ponadto zawiera ona również analizę katalogu wartości cenionych przez Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do podziału na materialistyczne i postmaterialistyczne autorstwa Ronalda Ingleharta. Wyniki porównano również z rezultatami międzynarodowych badań w tej materii. W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono badania, w których wzięło udział 50 dorosłych osób, na stałe mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Posłużono się Kwestionariuszem Portretów autorstwa Schwartza, skróconą wersją testu osobowości TCR- R Cloningera oraz pytaniami zaczerpniętymi z Word Values Survey i Diagnozy Społecznej. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje istotny związek między typem osobowości a katalogiem wyznawanych wartości. Ponadto udowodniły, że Polscy emigranci w wysokim stopniu cenią wartości postmaterialistyczne. Publikacja kierowana jest do psychologów i socjologów oraz innych zainteresowanych zagadnieniami postmodernizmu, asymilacji kulturowej oraz zależnościami osobowości i wyznawanych wartości.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89028-0

ISBN-10:

3639890280

EAN:

9783639890280

Język książki:

Polish

By (author) :

Liliana Drewnicka

Ilość stron:

88

Wydano dnia:

07.09.2013

Kategoria:

Psychology