Wpływ rekomendacji na kursy akcji

Wpływ rekomendacji na kursy akcji

Na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 12.09.2013 )

€ 35,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Dzisiejsze rynki finansowe nieustannie zasypywane są ogromną ilością informacji. Komunikaty dotyczą zarówno pojedynczych firm, np. prognozy finansowe, rekomendacje giełdowe, decyzje o wypłacie dywidend jak i sfery makroekonomicznej. W obliczu tak wielu wiadomości niesamowicie ważnym zdaje się być wpływ jaki wywiera ich udostępnienie na wartość firmy. Wydanie rekomendacji może stanowić istotny bodziec w podejmowaniu przez uczestników rynku konkretnych decyzji inwestycyjnych. Identyfikację oraz pomiar zjawiska, polegającego na występowaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu w skutek publicznego ogłoszenia nowej informacji dotyczącej emitenta umożliwia analiza zdarzeń. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu wydania rekomendacji dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na ich wycenę. W pracy podjęto próbę oceny skuteczności poszczególnych rekomendacji w podziale na pięć grup związanych z wysokością ceny docelowej zawartej w komunikacie. Wyszczególniono w tym celu spośród wszystkich rekomendacji: mocne kupuj, słabe kupuj, mocne sprzedaj, słabe sprzedaj oraz komunikaty neutralne. Okres badawczy analizy objął lata 2000-2011.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89014-3

ISBN-10:

3639890140

EAN:

9783639890143

Język książki:

Polish

By (author) :

Damian Chojnowski

Ilość stron:

80

Wydano dnia:

12.09.2013

Kategoria:

Money, Bank, Stock exchange