Sytuacja życiowa   bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Sytuacja życiowa bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci

Na przykładzie powiatu brzeskiego

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 06.06.2013 )

€ 64,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Badania pokazują, że w Polsce rośnie kategoria rodzin monoparentalnych, przy czym zjawisko to dotyczy głównie kobiet. Praca stanowi ilustrację istotnego problemu, jakim jest bezrobocie wśród matek samotnie wychowujących dzieci. Materiał badawczy, na bazie którego powstała, został zebrany w powiecie brzeskim (województwo małopolskie) za pomocą ankiet, wywiadów pogłębionych oraz wywiadów z pracownikami instytucji. Zasadniczym celem projektu było uchwycenie podobieństwa sytuacji życiowej kobiet uwarunkowanej: samotnym rodzicielstwem, brakiem zatrudnienia i zamieszkiwaniem w małych społecznościach lokalnych. Jednocześnie, proces badawczy był ukierunkowany na dotarcie do światów życia codziennego kobiet - ich własnych sposobów postrzegania oraz definiowania doświadczenia samotnego macierzyństwa oraz wykluczenia z rynku pracy. Książka pokazuje, w jaki sposób obiektywnie podobne sytuacje życiowe, mogą być przez jednostki odmiennie interpretowane i kształtować różne strategie działania.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89006-8

ISBN-10:

363989006X

EAN:

9783639890068

Język książki:

Polish

By (author) :

Karolina Turbasa

Ilość stron:

184

Wydano dnia:

06.06.2013

Kategoria:

Sociology